ผศ. ดร. ดวงกนก ธนังธีรพงษ์
Asst. Prof. Duangkanok Tanangteerapong
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Chemical Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
Probiotics, Bioplastic, Flow cytometry, Biochemical Engineering, Advanced Materials

Publication Scopus Journals : Duangkanok Tanangteerapong

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    Doctor of Philosophy ,Chemical Engineering, University of Birmingham สหราชอาณาจักร, 2558
    MSC ,Biochemical Engineering , University of Birmingham สหราชอาณาจักร, 2553
    B.Eng. ,Chemical Engineering, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไทย, 2548