ผศ. ดร. แก้วตา เจตศรีสุภาพ
Asst. Prof. Kaewta Jetsrisuparb
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Chemical Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
Advanced Materials

Publication Scopus Journals : Kaewta Jetsrisuparb

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    Ph.D ,Chemistry and Applied Bioscience, Swiss Federal Institute of Technology Zurich สมาพันธรัฐสวิส, 2556
    M.Sc ,Chemical Engineering, Delft University of Technology เนเธอร์แลนด์, 2552
    B.Sc ,Chemical Engineering and Biochemical Engineering, Delft University of Technology เนเธอร์แลนด์, 2550