ผศ. กรชวัล ชายผา
Asst. Prof. Kornchawal Chaipah
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Computer Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
computer technology in education, computer network

JOURNAL Scopus : Kornchawal Chaipah

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    Ph.D ,Electrical and computer Engineering, Carnegie-Mellon University สหรัฐอเมริกา, 2554