ผศ. ดร. ศิรวดี อรัญนารถ
Asst. Prof. Sirawadee Arunyanart
  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    Doctor of Management Engineering ,Logistics Engineering, Waseda University ญี่ปุ่น, 2559
    Master of Logistics Manegement ,Logistics Management, The University of Sydney ออสเตรเลีย, 2550
    Master of Engineering Science ,Manufacturing Engineering and Management, The University of New South Wales ออสเตรเลีย, 2546
    วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ,วิศวกรรมอุตสาหการ, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2544