อ. ชวิศ ศรีจันทร์
Mr. Chavis Srichan
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Computer Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
Nanoelectronics

PUB EN KKU (JOURNAL Scopus) : Chavis Srichan

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    D.Eng. ,Microelectronics and Embeded Systems, Asian Institute of Technology ไทย, 2561
    M.Sc. ,Microelectronics And Microsystems, Hamburg University of Technology เยอรมนี, 2549