รศ. ดร. อัครพล จันทร์อ่อน
Assoc. Prof. Akraphon Janon
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Mechanical Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
Sugar D. with a big energy

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    Ph.D. ,Mechanical Engineering, Royal Melbourne Institute of Technology University ออสเตรเลีย, 2553
    B.Eng. ,Mechanical Engineering, Royal Melbourne Institute of Technology University ออสเตรเลีย, 2547