ผศ. ดร. อัครพล จันทร์อ่อน
Asst. Prof. Akraphon Janon
  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    Ph.D. ,Mechanical Engineering, RMIT University ออสเตรเลีย, 2553
    B.Eng. ,Mechanical Engineering, RMIT University ออสเตรเลีย, 2547