ผศ. ชัยยันต์ จันทร์ศิริ
Asst. Prof. Chaiyan Junsiri
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Agricultural Engineering
  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    Ph.D. ,Agricultural Machinery Engineering, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, -