รศ. ดร. ชัยยันต์ จันทร์ศิริ
Assoc. Prof. Chaiyan Junsiri
  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    Ph.D. ,Agricultural Machinery Engineering, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, -