รศ. ดร. กอปร ศรีนาวิน
Assoc. Prof. Korb Srinavin
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Civil Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
วิศวกรรมการบริหารงานก่อสร้าง

Publication Scopus Journals : Korb Srinavin

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    Ph.D. ,Construction Engineering and Management (CEM), Griffith University Australia, 2002