ผศ. ดร. ศุภสิทธิ์ คนใหญ่
Asst. Prof. Supasit Konyai
  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    Ph.D ,Land and Resources Environment , มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, -