รศ. ดร. ไปรยา เฉยไสย
Assoc. Prof. Pairaya Choeisai
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Environmental Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
Innovative Treatment System, Waste&Wastewater to Energy, Energy Saving Waste&Wastewater Treatment

Publication Scopus Journals : Pairaya Choeisai

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    Doctor of Engineering ,พลังงานและสิ่งแวดล้อม, Nagaoka University of Technology ญี่ปุ่น, 2547
    M.Eng. ,สิ่งแวดล้อม, Nagaoka University of Technology ญี่ปุ่น, 2544
    B.Eng. ,สิ่งแวดล้อม, Nagaoka University of Technology ญี่ปุ่น, 2542