ผศ. ดร. กิตติพิชญ์ มีสวาสดิ์
Asst. Prof. Kittipitch Meesawat
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Electrical Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
Acoustics

JOURNAL Scopus : Kittipitch Meesawat

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    Ph.D. in Acoustics ,Acoustics, Aalborg University Denmark, 2547