รศ. ดร. สมชาย ชวนอุดม
Assoc. Prof. Somchai Chuan-Udom
  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    Ph.D. ,Agricultural Machinery Engineering, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2550
    M.Eng ,Agricultural Machinery, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2543
    B.Eng ,Agricultural Engineering, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2539