ผศ. ดร. จิระเดช พลสวัสดิ์
Asst. Prof. Jiradej Ponsawat
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Computer Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
Evolutionary Processing, Bioinformatic

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    วศ.ด. ,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย, 2556
    วศ.ม. ,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย, 2547
    วศ.บ. ,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2543