ศ. ดร. วนิดา แก่นอากาศ
Prof. Wanida Kanarkard
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Computer Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
Artificial Neural Networks High Performance Computing Enterprise Resource Planning Intelligent Systems, Artificial Intelligence, Intelligent System, Data mining, High Performance Computing

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    Ph.D. ,Computer Engineering, University of Hertfordshire UK, 2544
    M.Sc. ,Computer Engineering, Imperial College of Science, Technology and Medicine UK, 2541
    วศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) ,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย, 2538