รศ. ดร. รัชพล สันติวรากร
Assoc. Prof. Ratchaphon Suntivarakorn
  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    Ph.D ,Mechanical Engineering, University of Tsukuba Japan, 2546
    M.Eng ,Mechanical Engineering, University of Tsukuba Japan, 2543
    นิติศาสตรบัณฑิต ,นิติศาสตร์, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไทย, 2555