ผศ. ดร. วิชชา เฟื่องจันทร์
Asst. Prof. Witcha Feungchan
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Computer Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
Games Design, Ubiquitous Computing, Virtual Reality

Publication Scopus Journals : Witcha Feungchan

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    Ph.D. ,Electronic Systems Engineering, University of Regina Canada, 2552