รศ. ดร. กฤษ เฉยไสย
Assoc. Prof. Krit Choeisai
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Electrical Engineering

Publication Scopus Journals : Krit Choeisai

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    D.Eng. ,Energy and Environment Science, Nagaoka University of Technology ญี่ปุ่น, 2545
    M.Eng. ,Electrical and Electronic Systems Engineering, Nagaoka University of Technology ญี่ปุ่น, 2541
    B.Eng. ,Electrical and Electronic Systems Engineering, Nagaoka University of Technology ญี่ปุ่น, 2539