รศ. ดร. กฤษ เฉยไสย
Assoc. Prof. Krit Choeisai
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Electrical Engineering
  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    Ph.D. ,Energy and Environmental Engineering, Nagaoka University of Technology ญี่ป่น, 2545