ผศ. คำนึง วาทโยธา
Asst. Prof. Cumnueng Watyotha
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Agricultural Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
เทคโนโลยีไมโครเวฟ เทคโนโลยียาง

PUB EN KKU (JOURNAL Scopus) : Cumnueng Watyotha

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    D.Eng. ,Agricultural Engineering, Asian Institute of Technology ไทย, 2543