ผศ. ดร. ปิโยรส จิระวัฒนา
Asst. Prof. Piyoros Jirawattana
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Mechanical Engineering

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    Ph.D. ,Mechanical Engineering, University of Wisconsin–Madison USA, 2540
    วศ.บ. ,วิศวกรรมเครื่องกล, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย, 2537