ผศ. ปิโยรส จิระวัฒนา
Asst. Prof. Piyoros Jirawattana
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Mechanical Engineering
  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    Ph.D. ,Mechanical Engineering, , -
    วศ.บ. ,วิศวกรรมเครื่องกล, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย, 2537