ผศ. ดร. เด่นพงษ์ สุดภักดี
Asst. Prof. Denpong Soodphakdee
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Mechanical Engineering

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    Ph.D. ,Mechanical Engineering, The University of New South Wales Australia, 2544
    M.Eng. ,Mechanical Engineering , The University of New South Wales Australia, 2541
    วศ.บ ,วิศวกรรมเครื่องกล, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2538