ผศ. ดร. เด่นพงษ์ สุดภักดี
Asst. Prof. Denpong Soodphakdee
  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    Ph.D ,Mechanical Engineering, The University of New South Wales Australia, 2544
    M.Eng.Sc ,Mechanical Engineering : 86%, The University of New South Wales Australia, 2541
    วศ.บ ,วศ.บ, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2538