อ. วาธิส ลีลาภัทร
Mr. Watis Leelapatra
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Computer Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
Embedded systems, Computer architecture

JOURNAL Scopus : Watis Leelapatra

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    Doctor of Engineering ,Computer Science, Asian Institute of Technology ไทย, 2550
    วศ.บ. ,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2538