ผศ. ดร. จุฬาภรณ์ เบญจปิยะพร
Asst. Prof. Julaporn Benjapiyaporn
  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    Ph.D. ,Mechanical Engineering, UNSW Australia, 2545
    M.Eng.Sci. ,Mechanical Engineering, UNSW Australia, 2541
    วศ.บ. ,วศ.บ., มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2537