รศ. ดร. ชัชชัย คุณบัว
Assoc. Prof. Chatchai Khunboa
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Computer Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
Ad hoc Networks, Sensor Networks, Telecommunications systems, Computer Networks, Data Communication

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    Ph.D. ,Information Technology, George Mason University USA, 2548
    M.Sc. ,Telecommunications, University of Pittsburgh USA, 2543
    วศ.บ. ,วิศวกรรมไฟฟ้า, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2535