ผศ. ประมินทร์ อาจฤทธิ์
Asst. Prof. Pramin Artrit
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Electrical Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
Robotics, Control Systems

JOURNAL Scopus : Pramin Artrit

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    PhD ,Advanced Robotics, Salford University United Kingdom, 2547
    M.Sc. ,Electrical and Electronics, The University of Manchester United Kingdom, 2541
    วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ,วิศวกรรมไฟฟ้า, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2535