รศ. ดร. สุรสิทธิ์ ปิยะศิลป์
Assoc. Prof. Surasith Piyasin
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Mechanical Engineering

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    Ph.D. ,Mechanical Engineering, University of Sheffiled UK, 2543
    วศ.บ. ,วิศวกรรมเครื่องกล, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2532