ศ. ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล
Prof. Supachai Pathumnakul
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Industrial Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
Supply Chain and Logistics Management, Vehicle routiny problem

Publication Scopus Journals : Supachai Pathumnakul

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    Ph.D. ,Industrial Engineering, lowa State University U.S.A, 2543
    M.S. ,Industrial Engineering, lowa State University USA, 2540
    วศ.บ ,วิศวกรรมอุตสาหการ, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2535