อ. ดร. ทินกร คำแสน
Mr. Tinnakorn Kumsaen
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Chemical Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
Process dynamics and control

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    Ph.D. ,Chemical Engineering, Case Western Reserve University USA, 2546
    M.S. ,System Engineering, Case Western Reserve University USA, 2543
    วศ.บ. ,วิศวกรรมเคมี, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2534