รศ. ดร. เกียรติฟ้า ตั้งใจจิต
Assoc. Prof. Kiatfa Tangchaichit
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Mechanical Engineering

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    Ph.D. ,Mechanical Engineering, Manchester University UK, 2544
    วศ.บ. ,วิศวกรรมเครื่องกล, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2533