รศ. ภิญญ์ฑิตา มุ่งการดี
Assoc. Prof. Pinthita Mungkarndee
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Environmental Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
Biological Wastewater Treatment

PUB EN KKU (JOURNAL Scopus) : Pinthita Mungkarndee

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    Ph.D ,Environmental Engineering, Massey University New Zealand, 2537
    MSc. ,Environmental Engineering, AIT ไทย, 2526
    BSc. ,BSc., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย, 2524