รศ. กิตติพงษ์ ตันมิตร
Assoc. Prof. Kittipong Tonmitr
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Electrical Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
High Voltage Engineering

JOURNAL Scopus : Kittipong Tonmitr

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    M.Eng ,E .Technology, KMIT Thailand, 2525
    B.Eng ,B.Eng (Electrical Power), KMITT Thailand, 2519