รศ. ชินะวัฒน์ มุกตพันธุ์
Assoc. Prof. Chinawat Muktabhant
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Civil Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
วิศวกรรมปฐพี

Publication Scopus Journals : Chinawat Muktabhant

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    M.S.C.E. ,Civil Engineering , University of the Philippines ฟิลิปปินส์, 2526
    B.S.C.E. ,Civil Engineering , Mapua Institute of Technology ฟิลิปปินส์, 2523