รศ. ชินะวัฒน์ มุกตพันธุ์
Assoc. Prof. Chinawat Muktabhant
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Civil Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
วิศวกรรมปฐพี

PUB EN KKU (JOURNAL Scopus) : Chinawat Muktabhant

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    M.S.C.E. ,กลศาสตร์ดิน, University of the Philippines ฟิลิปปินส์, 2526
    B.S.C.E. ,วิศวกรรมโยธา, Mapua Institute of technology ฟิลิปปินส์, 2523