ศ. ดร. ปริญญา จินดาประเสริฐ
Prof. Prinya Chindaprasirt
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Civil Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
วิศวกรรมวัสดุ Materials Engineering

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    Ph.D. ,Civil Engineering, The University of New South Wales Australia, 2523
    M.Eng. ,Civil Engineering, The University of New South Wales Australia, 2521
    B.Eng. ,Civil Engineering, University of Tasmania Australia, 2517