ศ. ดร. ปริญญา จินดาประเสริฐ
Prof. Prinya Chindaprasirt
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Civil Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
วิศวกรรมวัสดุ

Publication Scopus Journals : Prinya Chindaprasirt

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    Ph.D. ,Civil Engineering, The University of New South Wales Australia, 2523
    M.Eng. ,Civil Engineering, The University of New South Wales Australia, 2521
    B.Eng. ,Civil Engineering, University of Tasmania Australia, 2517