ศ. ดร. ปริญญา จินดาประเสริฐ
Prof. Prinya Chindaprasirt
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Civil Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
วิศวกรรมวัสดุ

Publication Scopus Journals : Prinya Chindaprasirt

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    Ph.D. ,Civil Engineering, University of New South Wales Australia, 2523
    M.Eng. ,Structural Engineering, University of New South Wales Australia, 2520
    B.Eng. ,B.Eng., University of Tasmania Australia, 2517