ผศ. ดร. ฉัตรชัย เบญจปิยะพร
Asst. Prof. Chatchai Benjapiyaporn
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Mechanical Engineering

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    Ph.D. ,Mechanical Engineering, New South Wales University Australia, 2545
    วศ.บ. ,วิศวกรรมเครื่องกล, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2536